Notyfikacja o legalności przetwarzania informacji:

 

UWAGA PRAWNA:

 MDT International Sp. Z.o.o. (Ltd) oświadcza, że ​​zarówno strony internetowe, jak i inne narzędzia wykorzystywane przez Spółkę w jej codziennej działalności są opracowywane i wybierane z najwyższą starannością, zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną i zasadami profesjonalizmu oraz, że są zgodne z obowiązującymi przepisami , w szczególności tych, które chronią prywatność osób fizycznych, w tym użytkowników stron internetowych:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodny przepływ takich danych i uchylające dyrektywę 95/46 / WE. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2016 nr 119/1 (BJRM).
  • Dz. Z dnia 18 lipca 2002 r. W sprawie świadczenia usług elektronicznych, tj. Dz.U. z 2013 r. Poz. 1422, z późniejszymi zmianami.
  • Dz. Z 16 lipca 2004 r., Prawo telekomunikacyjne, tj. Dziennik Ustaw z 2014 r., Poz. 243 z późniejszymi zmianami.
  Zastrzegamy, że strony internetowe MDT International Sp. Z.o.o. (Ltd) nie zbierają, nie monitorują ani nie weryfikują informacji o wieku Użytkowników odwiedzających witryny ani innych informacji których gromadzenie umożliwiłoby ustalenie, czy Użytkownik ma zdolność prawną. Osoby, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, nie powinny zamawiać ani subskrybować usług świadczonych na naszych stronach internetowych, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą zgodę, jeżeli zgoda taka jest wystarczająca na mocy obowiązującego prawa.